Submenu

Netwerklab

De groeiende stroom burgercollectieven gaat samen met een sterkere behoefte aan uitwisseling van kennis en ervaringen. In veel sectoren bestaan netwerk- of koepelorganisaties die daarin voorzien. Het Netwerklab brengt die netwerkorganisaties bij elkaar om extra aandacht te geven aan vraagstukken die sectoroverstijgend zijn.

Burgercollectieven op het gebied van bijvoorbeeld zorg en energie doen voor hun sectorspecifieke vragen vaak een beroep op de kennis- en informatievoorzieningen van hun landelijke of regionale netwerk- of koepelorganisaties. Ook de meeste andere sectoren kennen een vergelijkbare infrastructuur. 

Het Netwerklab brengt netwerk- en koepelorganisaties bijeen die het werkveld van hun leden goed kennen, inclusief de relevante externe partijen. Daarmee zorgt het voor nieuwe, aanvullende mogelijkheden om de beweging van burgercollectieven te ondersteunen en vooruit te helpen.

  • Het Netwerklab maakt synergie tussen sectoren mogelijk door het faciliteren van onderlinge uitwisseling van kennis en ervaringen.
  • Het biedt een podium om gezamenlijk agenda’s op te stellen voor de belangenbehartiging richting overheid, wetenschap en financiële instellingen.
  • Als spinnen in het sectorale web van burgercollectieven zijn de deelnemende netwerk- en koepelorganisaties voor CollectieveKracht onmisbaar als intermediair in de communicatie naar burgercollectieven.

Meedoen

Ben je als netwerkorganisatie betrokken bij burgercollectieven en wil je je aansluiten bij het Netwerklab?

Meld je aan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verbinden, leren, inspireren

Wil je vragen, uitdagingen of tips bespreken met (mede-) burgercollectieven, wetenschappers, ambtenaren, financiers of netwerkorganisaties? 

Praat mee

Deze ruimte is alleen toegankelijk voor leden. Log in of meld je aan.

Laatste reacties

 

{"tabBasic":{"type":"comments","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-comment","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"256675"},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":true,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 

 

 

 

 

 

Leden

 

{"tabBasic":{"type":"users","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-user","topn":"50","orderBy":"NEWID()","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"227662"},"layout":{"template":"carousel","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":true,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"5","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":true,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

Bekijk alle leden van het Netwerklab 

 

Sluit je aan

Cookie-instellingen