Veelgestelde vragen

In de onderstaande FAQ vind je antwoorden op veelvoorkomende vragen over CollectieveKracht. 

Staat je antwoord er niet bij? Neem dan contact met ons op via collectievekracht@rsm.nl

Een burgercollectief is een collectief van burgers die samenwerken om een gemeenschappelijk doel te realiseren, daarvoor collectief middelen verzamelen en beheren, en een democratische organisatie opzetten voor de langere duur om die collectieve middelen te beheren en te verdelen. 

CollectieveKracht is er in de eerste plaats voor vertegenwoordigers van burgercollectieven. De verschillende partnerlabs bieden daarnaast een plek voor wetenschappers, (lokale) overheden, netwerkorganisaties en financiële instellingen om kennis en informatie uit te wisselen. 

Op CollectieveKracht kan je als vertegenwoordiger van een burgercollectief in contact komen met andere collectieven, (lokale) overheden, wetenschappers, financiers én netwerkorganisaties. Ook vind je een aantal tools die direct ter beschikking staan van jouw collectief. Denk bijvoorbeeld aan de zelfscan, relevante praktijkvoorbeelden, praktisch vertaalde wetenschappelijke inzichten, en verschillende fora. 

AANMELDEN

CollectieveKracht is opgezet door de onderzoeksgroep Social Enterprise and Institutions for Collective Action, verbonden aan de Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit. De rol van de onderzoeksgroep blijft die van onafhankelijke, wetenschappelijke onderzoeksgroep die haar bijdrage aan het platform als een maatschappelijke verantwoordelijkheid ziet. Haar taken zijn onder meer het betrekken van collectieven en andere partijen om mee te doen, het structureren, toegankelijk maken en beheren van kennis en informatie, en het aanbieden van specifieke kennisinstrumenten. Het team stelt zich graag aan u voor!

CollectieveKracht is een krachtig, functioneel en onpartijdig kennisplatform dat de ontwikkeling en de veerkracht van (nieuwe) burgercollectieven ondersteunt met zowel het stimuleren van kennisuitwisseling tussen verschillende partijen als het actief aandragen van wetenschappelijke kennis, ‘vertaald’ naar de dagelijkse praktijk van burgercollectieven. 

Op CollectieveKracht staan de kennisbehoeften van burgercollectieven centraal en zijn de uitdagingen waar zij tegenaan lopen leidend voor de inhoud. Het platform fungeert als brug tussen collectieven onderling (zowel sectoraal als cross-sectoraal) en tussen collectieven enerzijds en overheden, wetenschap en financiële partijen anderzijds.

  • Op een wetenschappelijk onderbouwde manier inzicht krijgen in het functioneren van jouw eigen collectief aan de hand van een wetenschappelijk onderbouwde zelfscan. 
  • Toegang tot de volledige kennisbank. 
  • Nieuwe discussies starten in de thematische discussiegroepen. 
  • Reageren op bestaande discussies. 
  • Onderzoeksvragen voorleggen.

Voordat je een profiel aanmaakt op CollectieveKracht vragen we je om eerst een zelfscan in te vullen over jouw burgercollectief. Vervolgens maak je een individueel profiel aan. Op basis van de verzamelde gegevens maken de platformbeheerders binnen twee werkdagen een unieke pagina aan voor jouw collectief. Hier hoef je niks voor te doen. De pagina is hier terug te vinden. 

De zelfscan is een wetenschappelijk onderbouwde vragenlijst waarmee je als burgercollectief zicht krijgt op de huidige situatie en de daarbij horende uitdagingen voor de toekomst. Zo vergroot je zelfstandig het inzicht in de dynamiek en veerkracht van jouw eigen collectief. Bovendien krijg je preciezer in kaart op welk vlak extra kennis of informatie gewenst is via andere collectieven of vanuit overheid, wetenschap of financiële instellingen.

Wederkerigheid – het idee dat je geeft om iets terug te krijgen – vormt de basis onder veel burgercollectieven. Ook het kennisplatform CollectieveKracht steunt voor een belangrijk deel op dit principe. Dit betekent dat het leveren van input door burgercollectieven hand in hand gaat met het halen van informatie voor eigen gebruik. De aanlevering van data vanuit collectieven is belangrijk om vanuit de wetenschap nuttige analyses en conclusies terug te leveren om ze uiteindelijk goed te kunnen ondersteunen in hun ontwikkeling. Hoe meer burgercollectieven data aanleveren hoe beter onderbouwd en representatief de wetenschappelijke inzichten zullen zijn. Daarom vragen we je om als onderdeel van de registratie op het platform een zelfscan in te vullen over jouw burgercollectief. Het invullen van de zelfscan kost je tussen 10 en 15 minuten. Wat krijg je als burgercollectief hiervoor direct terug? 

  • Toegang tot alle onderdelen van CollectieveKracht.
  • Een document met (bewerkte) antwoorden retour waarmee je zicht krijgt op belangrijke eigenschappen en uitdagingen.
  • Toegang tot kennis en informatie die via CollectieveKracht beschikbaar komt op basis van de verzamelde gegevens van alle zelfscans.
Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.