Partnerlabs

In het onderzoek Krachtiger als Collectief hebben we samen met burgercollectieven een reeks van actuele en toekomstige uitdagingen en kennisbehoeften vastgesteld. Dat heeft geleid tot het ontwerpen van vier Partnerlabs voor vertegenwoordigers van respectievelijk overheden, financiële instellingen, wetenschap en sectorale netwerkorganisaties. Lees meer > 

 

 


Financelab

Heb je als burgercollectief financiële vragen, dan spreek je via het Financelab een kring van vertegenwoordigers van financiële instellingen als banken en fondsen aan. Zij helpen bij het vinden van oplossingen, of het nu gaat over inkomsten en uitgaven, investeringen of beheer. Ook krijg je instrumenten als een Financiële Routekaart ter beschikking. Het Financelab bemiddelt niet bij concrete financieringsvragen. Lees meer >

Sciencelab 

Wetenschappers uit verschillende disciplines hebben via onderzoek veel kennis ontwikkeld die je burgercollectief goed van pas kan komen. Via het Sciencelab kunnen burgercollectieven hun vragen en uitdagingen voorleggen aan wetenschappers, en vice versa. Door de koppeling van praktijk en wetenschap bepalen ze samen de richting van die stroom aan onderzoek en kennisontwikkeling. Lees meer >

 

 Netwerklab

De groeiende stroom burgercollectieven gaat samen met een sterkere behoefte aan uitwisseling van kennis en ervaringen. In veel sectoren bestaan netwerk- of koepelorganisaties die daarin voorzien. Het Netwerklab brengt die netwerkorganisaties bij elkaar om extra aandacht te geven aan vraagstukken die sector overstijgend zijn. Lees meer > 

Overheidslab

De relatie tussen burgercollectieven en overheden levert aan beide kanten wrijvingen en uitdagingen op. Is de relatie met gemeente, provincie of nationale overheid een belangrijk aandachtspunt, leg dan contact met het Overheidslab. Vertegenwoordigers van de genoemde overheden staan klaar om kennis en ervaringen te delen. Zij willen ook van burgercollectieven leren. Lees meer >

 

 


Partnerlabs 

De partnerlabs hebben enkele gemeenschappelijke kenmerken. 

  • Ze zijn ingericht als een besloten, interactief ontmoetingsplein
  • De deelnemers aan die labs hebben ervaring met burgercollectieven en zijn beschikbaar om kennis en informatie met hen te delen
  • Als burgercollectief heb je de mogelijkheid om specifieke vragen en onderwerpen te adresseren aan die labs.
  • In de labs pakken de experts in kwestie dat op en ze geven vervolgens feedback.
  • Omgekeerd leggen die labs ook vragen terug bij een of meer collectieven.
  • De partnerlabs wisselen kennis, informatie en vragen voor nader onderzoek uit.
  • De partnerlabs dragen bij aan de maatschappelijke en wetenschappelijke agenda gericht op de veerkrachtige ontwikkeling van burgercollectieven.

Financelab 

Burgercollectieven zijn voor veel financiële instellingen een bijzondere, nieuwe organisatievorm. De onderlinge verschillen qua rechtsvorm, omvang en ambitie zijn ook nog eens groot. Dit geeft over en weer spanningen en dilemma’s. Burgercollectieven vallen tussen wal en schip en voelen zich niet gehoord; financiële instellingen houden zich afzijdig want onbekend maakt immers onbemind.

Het Financelab brengt vertegenwoordigers van financiële instellingen bij elkaar die ervaring hebben met burgercollectieven. Dat geldt voor een aantal banken, fondsen en sponsoren. De kring kan later uitgebreid worden.

Uiteindelijk is het de bedoeling van het Financelab dat burgercollectieven beter bediend gaan worden. Daarbij helpt het dat die financiële instellingen onderling hun kennis en ervaringen delen en via het lab feedback geven. Een belangrijke succesfactor is een goed begrip van zowel de behoeften van burgercollectieven op financieel vlak als van hun impact in (sociaal)maatschappelijke én economische zin.

De financiële routekaart is het eerste praktische instrument van het Financelab. Het maakt je wegwijs in de verschillende vormen, mogelijkheden en condities van financiering. Deze routekaart is ontwikkeld in een samenwerking van CollectieveKracht met de deelnemers van dit lab.

Science lab

Het fenomeen burgercollectieven is wereldwijd object van onderzoek voor onder meer historici, bestuurskundigen, juristen, bedrijfskundigen en gedrags- of communicatiewetenschappers. Dat levert een keur aan publicaties op met wetenschappelijke kennis die van grote waarde is voor burgercollectieven.

Het Sciencelab is een trefpunt van wetenschappers met een sterk engagement voor burgercollectieven. Het brengt wetenschappers uit verschillende disciplines bij elkaar die hun kennis en inzichten willen ontsluiten, toegankelijk maken en vertalen naar de praktijk.

Burgercollectieven staan voortdurend voor strategische keuzes om duurzaam te kunnen ontwikkelen. Zij kunnen daarbij een beroep doen op het Sciencelab om specifieke vragen via onderzoek uit te laten diepen. De interne bespreking van de uitkomsten van de zelfscan kan al aanleiding zijn om de leden door te vragen op een specifiek thema.

Met het oog op de onderzoeksvragen van collectieven ontwikkelt het Sciencelab een set van onderzoeksinstrumenten in de vorm van vragenlijsten en games. Het biedt ook services aan, bijvoorbeeld de verwerking en analyse van de gegevens en de rapportage van de uitkomsten.

Omgekeerd geldt ook dat het Sciencelab de wetenschappers faciliteert om hun onderzoeksvragen richting burgercollectieven op elkaar af te stemmen en zo mogelijk te bundelen. Dit voorkomt overlap en verspilling van energie.

Overheidslab

Burgercollectieven benoemen tal van uitdagingen in hun relatie met overheden. Veel klachten hebben te maken met de behoefte aan erkenning en met de omslachtigheid van het overleg via verschillende loketten. De overheid weet zich op haar beurt niet goed raad met de bijzondere bestuursvorm en wijze van besluitvorming van burgercollectieven. Het Overheidslab is bedoeld om samen die wrijvingen en uitdagingen op te pakken en praktische oplossingen te vinden.

Overheden en burgercollectieven hebben elkaar in verschillende opzichten nodig en kunnen veel voor elkaar betekenen. Burgercollectieven stimuleren het zelf-doen door burgers, dragen bij aan de sociale cohesie in wijken, buurten en dorpen. Ze zijn vaak de aanjagers van praktische oplossingen rond maatschappelijke vraagstukken als klimaat, zorg, energie en voedsel. Overheden scheppen condities en faciliteiten via wet- en regelgeving, subsidieregelingen en beleid.

Het Overheidslab helpt zowel de burgercollectieven als de overheden om hun onderlinge interactie te versterken en inhoudelijk te verdiepen. Dat krijgt praktisch vorm door onderling vragen en behoeften kenbaar te maken, de beschikbare kennis te structureren, geslaagde maar ook niet geslaagde voorbeelden te laten zien. Samen de belangenbehartiging oppakken hoort hier bij.

Netwerklab

Burgercollectieven op het gebied van bijvoorbeeld zorg en energie doen voor hun sectorspecifieke vragen vaak een beroep op de kennis- en informatievoorzieningen van hun landelijke of regionale netwerk- of koepelorganisaties. Ook de meeste andere sectoren kennen een vergelijkbare infrastructuur. Al zijn de onderlinge verschillen qua organisatie, inhoud en omvang aanzienlijk, het is een flinke steun in de rug van de aangesloten burgercollectieven.

Het Netwerklab brengt netwerk- en koepelorganisaties bijeen die het werkveld van hun leden goed kennen, inclusief de relevante externe partijen. Daarmee zorgt het voor nieuwe, aanvullende mogelijkheden om de beweging van burgercollectieven te ondersteunen en vooruit te helpen.

  • Het Netwerklab maakt synergie tussen sectoren mogelijk door het faciliteren van onderlinge uitwisseling van kennis en ervaringen.
  • Het biedt een podium om gezamenlijk agenda’s op te stellen voor de belangenbehartiging richting overheid, wetenschap en financiële instellingen.
  • Als spinnen in het sectorale web van burgercollectieven zijn de deelnemende netwerk- en koepelorganisaties voor CollectieveKracht onmisbaar als intermediair in de communicatie naar burgercollectieven.
Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.