Submenu

Partnerlabs

De vier Partnerslabs houden zich bezig met actuele vragen en kennisbehoeften van burgercollectieven. Ze zijn ingericht als een besloten, interactief ontmoetingsplein voor vertegenwoordigers van respectievelijk overheden, financiële instellingen, wetenschap en netwerkorganisaties. Wederkerigheid is ook hier een belangrijk uitgangspunt.

  • De deelnemers aan de Partnerlabs hebben ervaring met burgercollectieven en zijn beschikbaar om kennis en informatie te delen
  • Als burgercollectief kun je specifieke vragen en onderwerpen adresseren aan de labs
  • Leden van de labs pakken die vragen op, geven feedback en reiken 'tools' aan voor verdere verkenning door de collectieven zelf 
  • Omgekeerd leggen die labs ook vragen terug bij een of meer collectieven

Elk partnerlab draagt op een bijzondere manier bij aan een maatschappelijke en wetenschappelijke agenda gericht op de veerkrachtige ontwikkeling van burgercollectieven.

 
 
 


Verbinden, leren, inspireren

Wil je vragen, uitdagingen of tips bespreken met (mede-) burgercollectieven, wetenschappers, ambtenaren, financiers of netwerkorganisaties? 

Praat mee

Deze ruimte is alleen toegankelijk voor leden. Log in of meld je aan.

 

 


Heb je als burgercollectief financiële vragen, dan spreek je via het Financelab een kring van vertegenwoordigers van financiële instellingen als banken en fondsen aan. Zij helpen bij het vinden van oplossingen, of het nu gaat over inkomsten en uitgaven, investeringen of beheer. Ook krijg je instrumenten als een Financiële Routekaart ter beschikking. Het Financelab bemiddelt niet bij concrete financieringsvragen.

Financelab

 


Wetenschappers uit verschillende disciplines hebben via onderzoek veel kennis ontwikkeld die je burgercollectief goed van pas kan komen. Via het Sciencelab kunnen burgercollectieven hun vragen en uitdagingen voorleggen aan wetenschappers, en omgekeerd. Door de koppeling van praktijk en wetenschap bepalen ze samen de richting van onderzoek en kennisontwikkeling.

Sciencelab

 

 


De groeiende stroom burgercollectieven gaat samen met een sterkere behoefte aan uitwisseling van kennis en ervaringen. In veel sectoren bestaan netwerk- of koepelorganisaties die daarin voorzien. Het Netwerklab brengt die netwerkorganisaties bij elkaar om extra aandacht te geven aan vraagstukken die sectoroverstijgend zijn.

Netwerklab


De relatie tussen burgercollectieven en overheden levert aan beide kanten wrijvingen en uitdagingen op. Is de relatie met gemeente, provincie of nationale overheid een belangrijk aandachtspunt, leg dan contact met het Overheidslab. Vertegenwoordigers van de genoemde overheden staan klaar om kennis en ervaringen te delen. Zij willen ook van burgercollectieven leren. 

Overheidslab

 

 

Cookie-instellingen