Submenu

Jolien Verrijt

Programmaleider en adviseur bij Voor je Buurt

Adres

Postadres

Vestiging

Geboortedatum

Expertise

Werkdagen

Opmerkingen

Het is de missie van Voor je Buurt iedereen in staat te stellen om mensen, geld en hulp te mobiliseren om een goed initiatief te realiseren. Crowdfunding voor buurtinitiatieven kan via: voorjebuurt.nl (landelijk voor maatschappelijke initiatieven), crowdfundingvoornatuur.nl (landelijk voor groene initiatieven), voorjestadsie.nl (Utrecht), voorjewijkie.nl (Zaanstad), voorapeldoorn.nl (Apeldoorn), samenvoordebuurt.nl (ism de Regiobank)
Cookie-instellingen