De Groene Golf op Zuid

22-05-2024
0 reacties

Groene Golf op Zuid is een beweging “gestart vanuit bewoners“ die tot doel heeft verbindingen tot stand te brengen tussen wijkbewoners en met elkaar de versteende omgeving van Feijenoord te transformeren in een aantrekkelijke, groene, duurzame en gezonde leefomgeving.

 Het huidige straatbeeld wordt gedomineerd door versteende pleinen en straten, veel verkeer en geparkeerde auto’s, verwaarloosde plekken, zwerfafval en (voormalige) bedrijventerreinen achter hoge muren. Dit alles heeft een zeer negatief effect op de leefbaarheid in de wijk.


Meer dan alleen groen
We staan als stad en land ook voor een enorme uitdaging op het gebied van verduurzaming. GGOZ wil verbindingen leggen tussen groene initiatieven, samenwerking tot stand brengen en krachten bundelen om vergroening en daarmee de leefbaarheid in de wijk te bevorderen. GGOZ staat voor meer dan alleen mooie parken, plantsoenen en tuinen. Groen staat voor elkaar ontmoeten, bewegen en sporten in een groene omgeving, gezond eten, verkoeling in de zomer en een bijdrage aan het oplossen van ecologische en milieukwesties. Vergroening betekent een leefbare, duurzame en gezonde wijk. De visie van GGOZ is een veerkrachtige en groene wijk waarin bewoners actief betrokken zijn bij het creëren en onderhouden van groene ruimtes. Door samen te werken aan een duurzame omgeving, streven we naar een positieve impact op het welzijn van mensen en de natuurlijke ecosystemen.

De groene route
GGOZ richt zich op de wijk Feijenoord en de directe omgeving daarvan. Een belangrijke focus zal de ‘groene’ route zijn langs het water van de Koninginnebrug naar het Eiland van Brienenoord, die de vorm heeft van een golf. Vanuit deze ‘hoofdstructuur’ streven we naar groene verbindingen in de wijk. Een zeventigtal bewoners heeft zich inmiddels aangesloten bij GGOZ. Zij werken groepsgewijs samen rond verschillende thema’s. Het doel is dat deze beweging groeit doordat steeds meer bewoners zich aansluiten. De coördinatie wordt uitgevoerd door een kernteam, dat bestaat uit zeven personen die eens in de zes weken bijeenkomen.

Afbeeldingen

Multifunctioneel

Op de kaart

Een momentje...
Cookie-instellingen