Succesfactoren van dorpscoöperaties bij burgerinitiatieven m.b.t. leefbaarheid, welzijn en zorg

23-05-2023

In dit rapport wordt gekeken naar de manier waarop dorpscoöperaties succesvol zijn in het ondersteunen van kleinschalige burgerinitiatieven die zich richten op leefbaarheid, welzijn en zorg. Tot slot wordt ook de rol van de dorpsondersteuner behandeld.

Organisatie en bestuur

Schaalgrootte

Nut

Maatschappelijke impact
Succesfactoren

Sector

Zorg en welzijn

Overig

Coöperatie

Leden

Ledensamenstelling
Ledentype

Producten en diensten

Sociaal kapitaal
Sociaal netwerk

Klik hier voor het volledige rapport

Afbeeldingen

Cookie-instellingen