Dégage vzw

24-06-2024
0 reacties

Sociale en leefbare buurten: dat is de missie van Dégage. Door auto’s en fietsen onderling te delen wil Dégage mensen terug met elkaar in contact brengen. Dégage streeft naar minder auto’s, want dat creëert voor een stad, gemeente of buurt meer ruimte voor groen, ontmoeting en groener vervoer.

Dégage is een ledenorganisatie die particulier kostendelend auto- en fietsdelen aanbiedt in Vlaanderen en Brussel. De vzw streeft geen winst na, maar wel sociale en leefbare buurten. De organisatie is een common en wordt van onderuit aangestuurd door vrijwilligers en burgers.


Plaats maken, ontzorgen en vergroenen
Eén Dégage-auto maakt gemiddeld 11 andere auto’s overbodig. Dégage betekent dan ook letterlijk 
uit de weg’: autodelen leidt tot minder auto’s en dus meer ruimte in de buurt. Het verhoogt de leefbaarheid van de stad/gemeente en geeft de buurt een aantrekkelijker straatbeeld.

Wij willen iedereen op een vlotte, betrouwbare en betaalbare wijze toegang geven tot voertuigen op maat, zonder er zelf één te moeten bezitten. Wij regelen als professionele aanbieder het delen van de voertuigen en ontzorgen de eigenaar en gebruikers. Alles is geregeld: van verzekering, tot het afhandelen van schadegevallen.

Autodelen zorgt voor minder files, properdere lucht en minder energieverbruik. Binnen de vloot besteden we aandacht aan milieuvriendelijke voertuigen, zoals elektrische auto’s en kwaliteitsvolle deelfietsen.

Groener bewegen en verbinden
Wie geen auto voor de deur heeft staan, gebruikt er minder snel een en zal voor kleine verplaatsingen eerder de fiets of het openbaar vervoer gebruiken. Eén op de drie leden geeft aan dat ze meer zijn gaan stappen of fietsen nadat ze lid werden bij ons werden. Wij vergroten het draagvlak voor autoluwe wijken en maken het mensen en hun overheden gemakkelijker te kiezen voor een milieuvriendelijke en betaalbare mobiliteit voor iedereen. Meer mensen kunnen afstand doen van een eigen auto, zonder in te boeten op mobiliteit.

Dégage-leden leren hun buurt beter kennen door voertuigen met elkaar te delen. De meeste auto’s worden geleend aan mensen uit de eigen wijk. Wij zetten sterk in op lokale werking en onze werking wordt ondersteund door meer dan 80 vrijwilligers. 

Afbeeldingen

Dégage! autodelen en fietsdelen

Multifunctioneel

Op de kaart

Een momentje...
Cookie-instellingen